Hírek, események

Ügyeleti napok

2020. 06. 24. (szerda)0900 - 1300
2020. 07. 08. (szerda)0900 - 1300
2020. 07. 22. (szerda)0900 - 1300
2020. 08. 05. (szerda)0900 - 1300
2020. 08. 19. (szerda)0900 - 1300

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Fontos információk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatban!

Részletek...

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

  • A nevelőtestület döntése alapján iskolánkban egységesen a Google Classroom / Google Tanterem elnevezésű virtuális osztálytermet fogjuk használni a digitális otthonoktatás megvalósítására. Ez a program mind asztali számítógépen, mind okostelefonon, tableten elérhető, kezelhető. A szolgáltatás eléréséhez minden tanulónak szüksége van egy Gmailes e-mail címre, ezzel tudnak belépni. Amennyiben nincs, kérjük hozzon létre egyet a gyermek hivatalos nevével! Minden tantárgyhoz külön kurzuskód tartozik, ezekkel kell bejelentkezniük a tanulóknak. Kérjük a szülőket, hogy ellenőrizzék, gyermekük minden kurzusra bejelentkezett, mert az elkövetkezendő időszakban a Google Classroom lesz a tanulás színtere. A diákok itt fogják megkapni a tananyagot, az elvégzendő feladatokat, minden tudnivalót.
  • Fontos tisztázni, hogy a tanulás folytatódik tovább, csak nem személyesen az iskolában, hanem digitális formában. Ez mindnyájunk számára ismeretlen, szokatlan mód, de ha közösen akarjuk, hajlandóak vagyunk alkalmazkodni, akkor egy működő rendszer születhet belőle, amely segít átvészelni évismétlés, nyári iskolába járás nélkül a tanévet.
  • Javasoljuk, hogy gyermekük számára dolgozzanak ki egy következetes napirendet: mikor ül le tanulni, hány órát, milyen időközönként.
  • Az iskolabezárás a vírus tovább terjedésének megakadályozása miatt történt, ami azt jelenti, hogy az otthonmaradt gyerekek kerüljék a játszótéri „bandázásokat”, csoportosulásokat. Nehéz, de otthon kell maradni, még délután is.
  • Az iskolában hagyott eszközökért (váltócipő, testnevelés felszerelés, tankönyvek, munkafüzetek, rajz-, technikafelszerelés stb) a holnapi nap folyamán lehet bejönni az intézménybe 8.00-16.00-ig. Kérjük, ne csoportosan jöjjenek az intézménybe!
  • Aki a hétvége folyamán igényelte, a napi egyszeri ebédet házhoz szállítva megkapja az önkormányzat jóvoltából.
  • A digitális oktatás időszakában a kapcsolattartás elsődleges eszközének az osztályok közösségi csoportjait (Messenger, Facebook) és az iskola hivatalos elérhetőségeit (e-mail: ballakisk@gmail.com; telefon: 06-29-493-010) tekintsék! Kérjük ezeket fokozottan figyeljék!
Köszönjük az együttműködést!

Csévharaszt, 2020. március 16.

Malik Károly
intézményvezető

Kedves Szülők!
Elérkezett az iskolai beíratások ideje. Összegyűjtöttünk néhány érvet, miért jó, ha a Balla Károly Általános Iskolát választják.
Miért jó Balla diáknak lenni? ...
1. Kis létszámú (20 fő alatti) osztályok működnek iskolánkban, így sokkal több figyelem jut a tanulókra. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált oktatásra, legyen szó akár felzárkóztatásról, akár tehetséggondozásról. Az iskola alapítványának köszönhetően számos versenyen vehetnek részt a tanulók, amit így nem kell a szülőknek finanszírozni.
2. Egyéni órák keretében tudjuk a lemaradást pótolni. Már első osztálytól kezdve külön magyar és matematika differenciált felzárkóztató foglalkozásokat tartunk.
3. Ápoljuk helyi értékeinket, hagyományainkat. Környezetismeret órán tanulmányozzuk például a minket körülvevő erdőt, néptánc foglalkozásainkon a magyar kultúra ápolására fektetjük a hangsúlyt.
4. Rendezett, barátságos körülmények várják a tanulókat. Felújított iskolánk nagy tornateremmel, külön informatikateremmel, hatalmas udvarral rendelkezik.
5. Számtalan programlehetőséget biztosítunk diákjainknak, melyekről a közösségi oldalainkon folyamatosan beszámolunk. Ezek közé tartoznak például szakköreink, a DÖK-nap, Balla-napok, farsangi bál, Mikulás bál, témahetek, projektnapok, Táplálkozási vetélkedő, szavalóverseny, mesemondó verseny, Fenntarthatósági Témahét stb.
6. Közel van, így az utazásra szánt idő minimális. Az önálló közlekedést mihamarabb elsajátíthatja a tanuló.
7. Felkészült pedagógusok oktatják a tanulókat, akik folyamatosan törekednek arra, hogy a gyerekekből kihozzák a legtöbb tudást, és jó kapcsolatot, szeretetteljes légkört alakítsanak ki.
8. Két idegen nyelvet (angol és német) tanulhatnak a gyerekek, akár párhuzamosan is. A fő idegennyelvoktatás az angol, ezt már első osztálytól tanulhatják diákjaink.
9. A sport területén is kiemelkedők vagyunk. Más iskolákkal ellentétben a mindennapos testneveléshez minden adott, tornatermünk erre lehetőséget biztosít, a belső udvaron lévő sportpálya pedig a legnagyobb a monori tankerületben. Több sportág területén is értek el már tanulóink országos szintű eredményeket (birkózás, atlétika, futball).
10. A közösségformálás is fontos számunkra. A legtöbb községi rendezvényen szerepelnek tanulóink. Fontosnak tartjuk az együttműködést különböző szervezetekkel, pl. az önkormányzattal, családsegítő szolgálattal, rendőrséggel, tűzoltósággal stb. Évente családi napot is szervezünk, ahol egyaránt jól érezhetik magukat iskolánk tanulói, szüleik, családtagjaik.
11. Külön kompetencia alapú felvételi előkészítőt tartunk a nyolcadik osztályosoknak.
12. Kiváló statisztikai adatokkal tudjuk bizonyítani, hogy diákjaink évről-évre sikeresen mérettetnek meg a középiskolai felvételiken. Minden évben jut be tőlünk diák 6 osztályos gimnáziumba, volt, hogy hat jelentkezőből négy tanulót is felvettek oda, ami több mint 60%-os eredményt jelent. 13. Minden tanévben ingyenes úszótanfolyamon vesznek részt diákjaink.
14. Interaktív tanulási lehetőségekkel (interaktív táblák, projektorok, számítógépek) biztosítjuk, hogy diákjaink modern környezetben, a 21. század elvárásainak megfelelően sajátítsák el az ismereteket, és ezáltal fejlesszük technológiai készségeiket.
15. Nyomon követjük a pályázati lehetőségeket, több nyertes pályázattal büszkélkedhetünk, melyek segítségével minden évben kirándulásokat és ingyenes nyári tábort tudunk szervezni. A Határtalanul Program keretében minden évben pályázunk, hogy a 7. osztályosokkal Erdélybe utazhassunk egy hétre.
16. Számos tanórán kívüli foglalkozáson vehetnek részt tanulóink. Ilyen például az angol szakkör, néptánc szakkör, sakk szakkör, tömegsport.
17. Minden tanévben szervezünk színházlátogatást, leggyakrabban a Budapesti Operettszínház sikerdarabjait nézzük meg.
18. Iskolánkban elektronikus napló működik, így a szülő korszerűen tudja gyermeke értékeléseit, mulasztásait követni és tartani a pedagógusokkal a kapcsolatot.
19. Igény szerint felügyeletet biztosítunk hétköznapokon 7 órától fél 5-ig.
20. Minden évfolyamon ingyenesen biztosítjuk a tankönyveket.

Ha kíváncsi milyen az élet iskolánkban képekben elmesélve, keresse Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/ballakisk

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Tekintettel a kialakult helyzetre a március 15-i műsor az Operatív Törzs és a Klebelsberg Központ javaslatára elmarad. Pénteken a szokott módon 8 órától rendes tanítási nap lesz iskolánkban. A megemlékezés osztályszinten történik majd.
A március 18-án a 4. és 7. osztályosoknak szervezett Lázár Ervin Program szintén elmarad.

Intézményünk megtette és megteszi a szükséges intézkedéseket a vírusfertőzés megelőzésével kapcsolatban. Az épület több pontján kihelyezett kézfertőtlenítő szerek állnak rendelkezésre. A takarítás fertőtlenítő, vírusölő szerekkel történik. A kilincsek, ajtók folyamatosan fertőtlenítve vannak. A diákok tájékoztatva lettek a szükséges higiéniai szabályokról, a helyes kézmosásról.

A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetik el. Javaslom, ezen oktatófilmek megtekintését.

Malik Károly
intézményvezető

FarsangKöszönjük szépen a 2020-as Farsang támogatóinak a felajánlásokat!
Támogatók...

2019. október 27. - Diákönkormányzat napja

Idén is megrendeztük a népszerű Diákönkormányzat napját az erdei játszótéren. A gyerekek csapatokat szerveztek, menetlevelet, zászlót készítettek, indulót tanultak be, majd az akadálypályán mérhették össze ügyességüket. A versengés után az Európai Diáksport Napjához csatlakozva lefutották a 2019 métert, amelyhez több szülő is csatlakozott. A programot a szülők által helyben főzött finom ebéddel zártuk. Köszönjük mindenkinek a közreműködést, segítséget!

2019. október 7, - Megemlékezés

2019. október 7-én megtartottuk iskolánkban az aradi vértanúkra való megemlékezést.

2019. szeptember 25. - Papírgyűjtés

2019. szeptember 25-én (szerdán) és szeptember 26-án (csütörtökön) várjuk a papírokat 13.00 és 18.00 között! Hajrá osztályok!

2019. szeptember 2. - Sakkpalota

Újdonság az idei tanévtől iskolánkban! Elindult Polgár Judit Sakkpalota programja az 5. osztályban.
"A modern tudásalapú társadalomban tapasztalható információdömping olyan mértékű adatfeldolgozást igényel, amelyben a digitális és kreatív kompetenciák, a problémamegoldó gondolkodás és a képességek komplex fejlesztése létszükségletté vált. Ezen kompetenciák megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. Ehhez kínál megfelelő alapot a sakkban mint stratégiai táblajátékban rejlő lehetőség kihasználása. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz.
A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek a gyerekek, vagyis a sakkozás a készségek komplex fejlesztését teszi lehetővé.
Sakkozás közben a gyerekek sokféle korábban tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni más tantárgyak tanulása során is! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van.
A Sakkpalota Képességfejlesztő Programba bekapcsolódó iskolák biztos sikerre számíthatnak, mert az információs társadalom kihívásainak megfelelően készíthetik fel tanulóikat a mindennapok kihívásaira."

2019. szeptember 2. - Évnyitó

2019. szeptember 2-án megnyitottuk a 2019/2020-as tanévet. Szeretettel köszöntjük elsőseinket iskolánkban!

2019. március 14. - 1848/49

2019. március 14-én tartottuk megemlékező műsorunkat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 171. évfordulója alkalmából. Az alsó tagozatosok előadásában méltó műsort láthattunk. Köszönjük a gyerekeknek és az őket felkészítő tanároknak!

2019. február 16. - Farsang

2019. február 16-án rendeztük meg az idei farsangot. A nyolcadikos csodálatos bécsi keringője után az osztályok nagyon színvonalas, csoportos produkciókkal készültek.

2019. január 22. - Magyar Kultúra Napja

a Magyar Kultúra Napján rendeztük meg a hagyományos szavalóversenyünket. Diákjaink szép számmal vettek rajta részt, ezúton gratulálunk a színvonalas előadásokhoz!

2018 ...

2018. december 8. - Groupama Aréna

Iskolánk élt a felkínált ingyen jegyek lehetőségével és egy busznyi diákkal a Groupama Arénába látogatott, ahol a Fradi – Mezőkövesd focimeccset tekintettük meg. Köszönjük a lehetőséget az FTC Suliprogramjának!

2018. december 6. - Mikulás

Mikulás napot tartottunk. :)

2018. december 4. - FTC Suliprogram

A Ferencvárosi Torna Club Suliprogramja keretében iskolánkba látogatott a Fradi küldöttsége, köztük Csernik Kornél válogatott labdarúgó és Bali Richárd NB I-es kézilabdázó. A jó hangulatú bemutató során az FTC minden tanulót megajándékozott egy Groupama Arénába szóló, jegyre váltható voucherrel. Köszönjük szépen a lehetőséget a szervezőknek!
Tovább...

2018. december 2. - Mesemondó verseny

megrendezésre az alsó tagozatosok Mesemondó versenye. Gratulálunk minden résztvevőnek!

2018. november 20. - Futsal

2018. november 20 - án ( kedden ) 11.00 órai kezdettel vettünk részt a Diákolimpia futsal, (teremfoci speciális szabályokkal) körzeti döntőjén.
A rendezvényen öt csapat küzdött meg a győzelemért: Pilis Gubányi, Monor Nemzetőr, Csévharaszt Balla Károly, Maglód Vermesy, Üllő Árpád Fejedelem Általános Iskola IV. korcsoportos fiú csapatai. A selejtező mérkőzéseket két csoportban rendezték. Iskolánk a csoportmérkőzések során, magabiztos szervezett színvonalas játékával meglepte ellenfeleit. A Monor Nemzetőrt 3:1 arányban, a Pilis Gubányit 3:0 arányban, magabiztosan legyőzve jutottunk a döntőbe. A döntő mérkőzésen a lényegesen nagyobb tanulólétszámból válogató, házigazda Árpád Fejedelem Általános Iskola csapata megérdemelten győzött ellenünk, akik teljesen egységes nyolcadikos korúakkal tudtak versenyezni, ami óriási előnyt jelentett számukra. Csévharaszt csapata nagyon tisztességes helytállással öregbítette iskolánk és a település hírnevét.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Bujdosó Dániel, Varga Tibor, Rózsa Levente, Rózsa Dominik, Szemők Márton. Cserék: Pintér István, Szabó Milán, Szabó Kevin, Kaszala Zoltán, Naszvadi Levente. Tartalék: Tóth Zsombor.
Bukai Péter Pál testnevelő tanár

2018. október 26. - Budapesti városnéző kirándulás

Iskolánk felső tagozatos tanulói budapesti városnéző kiránduláson vettek részt 2018. október 25-én. A rossz idő ellenére jó hangulatban telt a nap, amelynek folyamán megtekintettük az Országházat, a Szent István Bazilika panorámateraszát, a Duna-parti korzót, átsétáltunk a Lánchídon, bejártuk a Budai Várnegyed nevezetességeit, és végül Zugligeti libegőre ültünk fel.

2018. október 19. - Megemlékezés

Október 19-én pénteken 17 órakor rendeztük meg az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező műsorunkat, amit a felső tagozatosok adtak elő. A műsorban szereplő tanulók: Szigeti Viktória, Forgács Rebeka, Szabó Milán, Bujdosó Dániel, Pintér István, Rózsa Levente, Nagy Erik, Rózsa Dominik, Kovács Alexandra, Szemők Márton, Szabó Kevin, Rozman Dominika Felkészítő tanárok: Családi Bettina, Tóthné Szőnyi Krisztina

2018. október 5. - KRÉTA

Tisztelt Szülők!
A KRÉTA, vagyis a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer bevezetésre kerül a 2018/2019-es tanévben iskolánkban. A legtöbb előnyt a szülők számára hordozza az elektronikus napló, mert naprakész információkat kaphatnak a gyermekükkel kapcsolatban. Az e-naplóhoz minden szülő hozzáférési jogosultságot kap, így akár minden nap megnézheti, hogy a gyermek milyen érdemjegyet kapott, hiányzott-e valamelyik óráról. Amennyiben értesítést szeretne kapni, ha gyermekének új érdemjegy kerül beírásra, kérjük jutassa el e-mail címét az osztályfőnököknek. Itt találnak a KRÉTA rendszerről további információkat:
https://tudasbazis.ekreta.hu/
KRÉTA elektronikus ellenőrzőhöz a szülői hozzáférés átvehető az igazgatói irodában személyesen:
Hétfőtől péntekig reggel 8-tól 15:45-ig.
Pénteken reggel 8-tól 14:00-ig
(egyéni időpont a 06-29-493-010-es telefonszámon kérhető indokolt esetben)

2018. szeptember 28. - DÖK nap és Európai Diáksport Napja

Idén is megrendeztük a közkedvelt Diákönkormányzati napot, ahol a csapatokra osztott tanulóknak akadálypályán kellett bizonyítani rátermettségüket a jutalmakért. Az Európai Diáksport Napja alkalmából rendezett 2018 méteres futáson tanulóink szép számmal lefutották a távot. Gratulálunk!

2018. szeptember 12-13-án rendezzük meg az őszi papírgyűjtést. Mindkét nap 13.00 és 17.00 között várjük a papírokat!